Katarzyna Kotulska

 

Mgr Katarzyna Kotulska ukończyła studia magisterskie ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 19 lat udziela pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej dzieciom, młodzieży oraz rodzinom.

 

Swoje doświadczenie i umiejętności terapeutyczne zdobyła uczestnicząc w licznych szkoleniach między innymi:

  • szkolenie z zakresu "Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym",
  • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP,
  • Warsztaty w zakresie terapii Ericksonowskiej w PIE w Katowicach,
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP,
  • Studium Psychoterapii Par we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

 

Aktualnie jest słuchaczką pięcioletniego kursu psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt.„Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro.

Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, parami.

 

Jest autorką i realizatorką licznych warsztatów i programów w zakresie umiejętności dla rodziców wychowawczych: AKADEMIA DOBREGO RODZICA, POLIGON RODZICA, ROZWODOWY ROLLERCOASTER.

 

 

 

Zakres pomocy:

  • Udziela pomocy w kontakcie indywidualnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (szczególnie w obszarze konfliktu rozwodowego, kłopotów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń lękowych, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysów rozwojowych itp).
  • Udziela pomocy rodzinom, parom i małżeństwom doświadczającym różnych trudności i kryzysów. 

 

 

 

 

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl