Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 

Opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi, przebywającymi w domu prowadzona jest przez zespół wyspecjalizowanych pielęgniarek i obejmuje takie czynności jak:

  • świadczenia pielęgnacyjne zgodne z procesem pielęgnowania,
  • kroplowe wlewy dożylne (na zlecenie lekarza),
  • iniekcje domięśniowe, podskórne (na zlecenie lekarza),
  • opatrywanie ran, odleżyn, owrzodzeń troficznych podudzi,
  • karmienie przez zgłębnik, karmienie przez przetokę,
  • cewnikowanie, płukanie pęcherza moczowego,
  • pielęgnacja przetoki, tracheotomii,
  • edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny,
  • wdrażanie metod radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

 

Pacjenci do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

kwalifikowani są według skali Barthel, od 0 do 40 punktów.

 

Opieką są objęci pacjenci skierowani przez lekarza rodzinnego i jest ona sprawowana we współpracy

z pielęgniarską opieką rodzinną/środowiskową.

 

 

W sprawie objęcia opieką pacjenta przez Pielęgniarkę z Opieki Długoterminowej

prosimy o kontakt z koordynatorem ds. POD:

Anna Stanuch - tel. 516 071 610.

 

 

 

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl