Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DZIECI

 

 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) obejmuje następujące świadczenia:

 • profilaktyczne,
 • diagnostyczne,
 • lecznicze,
 • rehabilitacyjne,
 • oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane
  w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

 

Świadczenia POZ są wykonywane w ramach:

 • działań lekarza POZ (rodzinnego),
 • działań pielęgniarki i położnej POZ,

oraz

 • nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej,
 • transportu sanitarnego POZ.

 

Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

 • badaniami i poradami lekarskimi,
 • diagnostyką i leczeniem,
 • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
 • opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
 • szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
 • opieką nad niepełnosprawnymi,
 • promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Takiego wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji wyboru.

 

Usługi medyczne POZ są wykonywane w godzinach podstawowej działalności świadczeniodawców POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent ma także zapewnione wizyty domowe.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca do 30.09.2006 r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca od 01.10.2006 r., tekst uwzględnia zmiany z Dziennika Ustaw nr 104 z 2

 

Opracowano w oparciu o stronę www.gazetaprawna.pl

 

 

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl