Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Lekarz Specjalizacja Dni przyjęć
lek. Arkadiusz Nowak specjalista psychiatra poniedziałek, piątek
lek. Aleksandra Stolarska
specjalista psychiatra
czwartek
lek. Tomasz Krawczyk
specjalista psychiatra piątek
lek. Katarzyna Drozdowicz specjalista psychiatra czwartek

 

 

 

Dowiedz się więcej - tel. (32) 752 24 64, (32) 752 25 22.

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się:

 

  • diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, m.in.: depresji, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, nerwicowych, schizofrenii i innych,
  • diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychosomatycznych,
  • diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych w przebiegu różnych schorzeń somatycznych (choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca i inne),
  • diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń osobowości.

 

Lekarz Psychiatra prowadzi terapię w oparciu o leki (farmakoterapia) bądź stosuje psychoterapię.
W wielu przypadkach ma jednoczesne zastosowanie zarówno farmakoterapia jak i psychoterapia.

 

 

W zakresie pracy Poradni Zdrowia Psychicznego znajduje się także diagnostyka i terapia psychologiczna.

  • Diagnostyka psychologiczna obejmuje badanie osobowości, nasilenia depresji oraz badania neuropoznawcze.
  • Terapia psychologiczna obejmuje wsparcie psychologiczne (w sytuacjach kryzysowych osobistych bądź rodzinnych), psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową.

 

Przy zapisie do Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie.

 

 

 

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl