Sztuka słowa i gestu

 

TRENING EFEKTYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

 

Cel treningu:

Trening kierowany jest do osób, które chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich i dowiedzieć się, jak skutecznie komunikować się z ludźmi.
Celem treningu jest doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej (słownej) i niewerbalnej (gesty, mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciała), aby rozumieć i być zrozumiałym dla innych.
Spójność mowy ciała ze słowem przekazuje innym sygnał o naszej wiarygodności.
Umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningu są przydatne nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym.

 

Tematyka:

 • Komunikacja werbalna
  • właściwości i zasady skutecznej i efektywnej komunikacji
  • aktywne słuchanie i konstruktywne udzielanie informacji zwrotnych
  • bariery komunikacyjne, komunikacja a płeć
 • Komunikacja niewerbalna
  • znaczenie komunikacji niewerbalnej
  • rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystania poszczególnych elementów omunikacji niewerbalnej dla budowania skutecznego przekazu

 

Metody:

 • mini-wykłady
 • dyskusje, „burza mózgów”
 • testy, kwestionariusze, zabawy edukacyjne, psychozabawy
 • ćwiczenia interaktywne

 

Korzyści z uczestnictwa w treningu:

 • trening wyposaża w wiedzę i umiejętności skutecznego porozumiewania się między ludźmi, dzięki czemu relacje interpersonalne mogą stać się bardziej satysfakcjonujące

 

Informacje dodatkowe:

 • warsztaty/treningi prowadzone są w grupach od 6 do 10 osób

 

 • czas trwania jednego warsztatu/treningu wynosi 4 godziny szkoleniowe*
*jedna godzina szkoleniowa = 45 minut

 

 • warsztaty/treningi realizowane są w soboty w siedzibie organizatora:
Centrum Promocji Zdrowia
ul. Paderewskiego 43
Jaworzno

 

 • cena za jeden warsztat/trening:
60zł od osoby przy liczebności grupy 10 osób
120zł od osoby przy liczebności grupy 6 osób

 

 • osoba prowadząca treningi/warsztaty:

 

Strona główna | Copyright © 2013 | Kontakt X-dream.pl