Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK 800-137-200 – pacjent otrzyma niezbędna pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez NFZ platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty gdy poradnie POZ już skończyły już pracę oraz w weekendy i święta. 

Pod numerem 800-137-200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. To pacjent wybiera jaką formę wizyty preferuje.

Bezpośrednia wizyta w Poradni zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 16.03.2021r.

Lekarz nie może odmówić pacjentowi bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyraża zgody na teleporadę – Pacjent lub opiekun ustawowy.
 2. Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieją podejrzenia choroby nowotworowej.
 4. W przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.

Teleporady zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 16.03.2021r.

Korzystanie z teleporady, w sytuacji gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz posiada dokumentację medyczną.
 3. Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz posiada dokumentacje medyczną.
 4. Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

Przez teleporadę u lekarza pacjent uzyska:

 • zalecenia
 • e-zwolnienia
 • e-skierowania
 • zlecenia na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał).

Termin realizowania teleporady:

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie co jest weryfikowane poprzez następujące działania:

Poradnia podejmie co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut zanim zrezygnuje z kontaktu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Projekt NFZ, pod tytułem 8 tygodni do zdrowia, jest cyklem profilaktyczno – edukacyjnym zachęcającym Polaków do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa. Ćwiczenia mają na celu praktyczną aktywizację społeczną Polaków w zakresie regularnej aktywności fizycznej, połączonej z racjonalną dietą oraz higieną stylu życia. Wypracowanie nawyku regularnej właściwej aktywności fizycznej, tak w grupie osób ogólnie zdrowych, jak i z chorobami przewlekłymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnieniem) zwłaszcza w czasie pandemii jest szczególnie istotnym warunkiem budowania odporności organizmu. 

W dniu 29 września na kanale YouTube Akademia NFZ, udostępniony został pierwszy trening w ramach programu 8 tygodni do zdrowia.

Poniżej plan wszystkich treningów wraz z przekierowaniem: 

 1. Adaptacja, czyli zaczynamy – 29.09.2020r.
 2. Budujemy wydolność – 6.10.2020r.
 3. Ćwiczymy z obciążeniem – 13.10.2020r.
 4. Tabata i nasze pierwsze interwały – 20.10.2020r.
 5. Wzmacniamy siłę mięśni – 27.10.2020r.
 6. Poznajemy interwały prof. Gibali – 3.11.2020r.
 7. Czas na interwałowy HIIT. etap 1 – 10.11.2020r.
 8. Gotowi na interwałowy HIIT. etap 2 -17.11.2020r.

 

Standard teleporady udzielanej w ramach POZ

TELEPORADA – jest to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

Każdy pacjent jest informowany w miejscu realizowania świadczeń o warunkach udzielania teleporady przez lekarza, pielęgniarkę lub położną środowiskową z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

 • Rejestracja informuje i umawia pacjenta na konkretną datę godzinę do właściwego personelu medycznego/ pielęgniarki, położnej, lekarza/ w celu odbycia teleporady.
 • W przypadku braku kontaktu w ustalonym terminie z pacjentem, opiekunem prawnym świadczeniodawca POZ/ lekarz, pielęgniarka, położna/ jest zobowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, opiekunem prawnym w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.
 • W trakcie teleporady pacjent/ opiekun prawny otrzymują instrukcję o:

– sposobie realizacji e-recepty

– sposobie realizacji e-skierowania

– sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

– sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

– możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

 • Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzielaniem teleporady.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw Warszawa. dnia 14 sierpnia 2020 r. Poz. 1395

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19. Przy tworzeniu cyklu filmów pomagali zaproszeni eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania pacjentów. Poniżej linki do filmów.

 1. Wiedza oparta na faktach (jak weryfikować informacje na temat koronawirusa).
 2. Higiena i bezpieczeństwo.
 3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?
 4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?
 5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?
 6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
 7. Żywienie ma znaczenie.