32 752 25 22  /  32 752 24 64

Światowy Dzień Krwiodawstwa

poniedziałek, 02 lipiec 2018 17:01
 

 

Rys historyczny

Historia rozwoju krwiolecznictwa ma początek w okresie międzywojennym. Przetaczano krew rzadko, jedynie w większych szpitalach.

Pierwszym ośrodkiem w Polsce, który zajmował się problemami transfuzjologii był utworzony w 1935 r. w Warszawie Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi.

Po II wojnie światowej organizowaniem krwiodawstwa zajmował się Polski Czerwony Krzyż. Pierwsze przetoczenia były transfuzjami bezpośrednimi: dawców kierowano do szpitali i krew przetaczano "z żyły dawcy do żyły biorcy''.

Rok 1958 jest początkiem honorowego krwiodawstwa w Polsce (w 1958 r. 2,5% krwi pozyskiwano od dawców honorowych, a w roku 1992 już blisko 99%). Istotną rolę w promowaniu honorowego krwiodawstwa odegrały kluby HDK, PCK, które powstawały we wszystkich środowiskach i zakładach pracy.

 

Trochę statystyk

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Rady Europy, każdy kraj powinien być samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki. Wskaźnikami mówiącymi o poziomie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w danym kraju są: liczba oddań krwi oraz liczba dawców przypadających na 1000 mieszkańców.

W Polsce wynosi on 30, a w krajach Europy Zachodniej blisko 60. W Polsce potrzeba więcej osób oddających krew systematycznie i wielokrotnie.

 

 

 

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na krew i jej składniki:

 • Rozwój medycyny umożliwiający ratowanie ludzi od pierwszych chwil życia do późnej starości,
 • Starzenie się społeczeństwa,
 • Wzrost liczby zachorowań na nowotwory,
 • Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwa medycznego,
 • Poprawa dostępności do świadczeń medycznych,
 • Wzrost liczby transplantacji

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach powstało w 1948 r. i zaopatruje w krew 154 szpitale i kliniki województwa śląskiego. Każdego dnia dostarczamy do szpitalnych Banków Krwi 200-250 litrów tego cennego leku. Krew należy do najpotężniejszych leków, którymi dysponuje współczesna medycyna.

 

Od ponad 30 lat trwają badania nad wyprodukowaniem tzw. "sztucznej krwi", ale jak dotąd nie udało się uzyskać żadnych preparatów, które mogłyby zastąpić erytrocyty jako nośnika tlenu, czy płytek krwi w procesie krzepnięcia.

 

Zdrowy człowiek, krwiodawca nadal pozostaje jedynym źródłem tego niczym niezastąpionego leku, jakim jest krew.

 

 

 

 

Źródło: http://www.rckik-katowice.pl/

W naszym Centrum skorzystasz z pomocy lekarzy różnych specjalizacji, m.in.:

 • Alergolog
 • Analiza Socjologiczna
 • Chirurg Ogólny
 • Chirurg Urazowy - Ortopeda
 • Dermatolog
 • Diabetolog
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Geriatra
 • Internista
 • Kardiolog
 • Laryngolog
 • Nefrolog
 • Neurolog
 • Pediatra
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Proktolog
 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psycholog - dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuta - dla dorosłych i dzieci
 • Psychoterapeuta - terapia uzależnień
 • Urolog

Czy w przychodni CPZ można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?

Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki Podstawowej Opieki  Zdrowotnej (POZ), a następnie złożyć je w dowolnej przychodni CM UNIMED. Wzory deklaracji można otrzymać w każdej placówce CM UNIMED lub pobrać ON-LINE.

POBIERZ DEKLARACJĘ

WASZE OPINIE

W rejestracji naszej placówki masz możliwość udzielenia pisemnej opinii na nasz temat.

 

REJESTRACJA

tel. 32 752 25 22
tel. 32 752 24 64

rejestracja@cpz-med.com.pl

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 20:00