Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają na celu usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne oraz poprawę dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Rozwiązania mają zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.

Podczas WBCD (ang. World Blood Cancer Day) ludzie z całego świata wyrażają swoją solidarność z osobami chorymi na nowotwory krwi. Obchody tego święta zostały zapoczątkowane w 2014 roku, jako dzień budowania świadomości na temat walki z nowotworami krwi. Co roku 28 maja ludzie z całego świata wspólnie starają się zwrócić uwagę na ten problem oraz okazać swoje wsparcie.