Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, pod pewnymi warunkami możesz je zachować, nawet jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE lub EFTA. Zobacz poniżej, aby dowiedzieć się, jakie warunki musisz spełnić.
Możesz korzystać z leczenia w nowym miejscu zamieszkania na koszt NFZ, jeśli masz prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce.
Masz prawo do świadczeń zdrowotnych, jeśli:
✅ jesteś ubezpieczony, np. pracujesz, jesteś emerytem lub rencistą, jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby pracującej itp.
✅ nie jesteś ubezpieczony, ale masz prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień, np. dzieci do 18 roku życia, których nie może zgłosić do ubezpieczenia rodzic lub dziadek, student w ciągu 6 miesięcy od ukończenia lub przerwania studiów itp.
Do ubezpieczenia zdrowotnego możesz również zgłosić członków swojej rodziny. Należy to zrobić za pośrednictwem płatnika składek, który zgłosi daną osobę do ZUS. Płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Na przykład:
? Twój pracodawca — jeśli jesteś pracownikiem,
? ZUS — jeśli otrzymujesz emeryturę lub rentę,
? Ty lub osoba zajmująca się sprawami kadrowymi i księgowymi — jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.
? Pamiętaj. Jeśli podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą za granicą, nie możesz korzystać z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem są pracownicy delegowani oraz urzędnicy państwowi i dyplomaci.
  Poprzedni wpis
Następny wpis