Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np:
? w przypadku rozwiązania stosunku pracy (np. z umowy o pracę);
? w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
? w przypadku osób zatrudnionych pozostających na urlopie bezpłatnym.
Jeśli jesteś osobą, która:
? ukończyła szkołę średnią lub została skreślona z listy uczniów — masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez 6 (sześć) miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub skreślenia z listy uczniów;
? ukończyła szkołę średnią lub została skreślona z listy uczniów — masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez 4 (cztery) miesiące od dnia ukończenia szkoły lub skreślenia z listy uczniów;
? ma zawieszone prawo do renty socjalnej — w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) – masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.
? Ważne ?
Jeśli Twoje prawo do świadczeń wygasło, a chcesz nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach innego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musisz uzyskać prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać zgłoszonym do ubezpieczenia jako członek rodziny. Jeśli tego nie zrobisz, możesz ponieść koszty za udzielone świadczenia.