Czy zastanawialiście się jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?
Krok 1 Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Krok 2. Opis stanu zdrowia pacjenta
Wystawiając skierowanie, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i niezależności oraz wypełnić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) rubrykę „Przeciwwskazania do leczenia naturalnymi surowcami leczniczymi”.
Krok 3. Kopie dokumentów
Należy zapytać lekarza, czy do skierowania należy dołączyć kopie dokumentów, ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w rubryce III aktualnego druku skierowania wpisuje wymagane wyniki badań (morfologia, otyłość, mocz, EKG, RTG) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo dołączać wyników badań, które są już zawarte w skierowaniu. W przypadku przekazywania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych szpitala należy dołączyć kserokopie tych dokumentów.
Krok 4. Dostarczenie skierowania
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.
Krok 5. Rejestracja
Skierowanie, które wpłynie do oddziału Funduszu, jest rejestrowane i nadawany jest mu indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych (np. brak pieczątki poradni), Fundusz poprosi o uzupełnienie formularza.
Krok 6. Przekazanie skierowania
Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest do specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który zatwierdza skierowanie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej.
Krok 7. Powiadomienie listowne
Zostaniesz poinformowany listownie, czy kwalifikujesz się do leczenia uzdrowiskowego, czy nie.
Krok 8.Data wyjazdu
Po otrzymaniu pisemnej informacji, że kwalifikujesz się do leczenia uzdrowiskowego, oczekuj na pisemne powiadomienie o dacie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania wynosi około 2 lat.
Krok 9. Powiadomienie
Zostaniesz powiadomiony listownie co najmniej 14 dni przed datą wyjazdu.
Krok 10 – Etap realizacji
Etap realizacji Twojego skierowania możesz sprawdzić, wpisując indywidualny numer w wyszukiwarce NFZ.