Misją Centrum Promocji Zdrowia jest zaspokajanie potrzeb z zakresu opieki zdrowotnej osiągane przez najwyższą jakość świadczonych usług medycznych.

Pragniemy wyróżniać się na rynku usług medycznych dzięki:

 •  

  szerokiej ofercie świadczeń zdrowotnych, począwszy od Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez Świadczenia Specjalistyczne i Pielęgniarską Opiekę Długoterminową realizowane w ramach NFZ jak i w ramach innych Ubezpieczeń Medycznych, a także Konsultacje Medyczne Komercyjne Wielospecjalistyczne

 •  

  aktywnej działalności na rzecz szerokiego dostępu do bezpłatnych usług medycznych w ramach Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 •  

  wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sferze usług medycznych: facebook, dla pacjentów zadeklarowanych w POZ – rejestracja, newslettery i ciekawe publikacje związane nie tylko z branżą medyczną

 •  

  podnoszeniu jakości usług medycznych poprzez nieustające doskonalenie zawodowe kadry medycznej

 •  

  dbałości o warunki lokalowe i dostępowi do nowoczesnego sprzętu medycznego

 •  

  wdrożeniu systemu Dobrej Praktyki w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej – Przyjazna Przychodnia