Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. To pacjent wybiera jaką formę wizyty preferuje.

Bezpośrednia wizyta w Poradni zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 16.03.2021r.

Lekarz nie może odmówić pacjentowi bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyraża zgody na teleporadę – Pacjent lub opiekun ustawowy.
 2. Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieją podejrzenia choroby nowotworowej.
 4. W przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.

Teleporady zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 16.03.2021r.

Korzystanie z teleporady, w sytuacji gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz posiada dokumentację medyczną.
 3. Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz posiada dokumentacje medyczną.
 4. Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

Przez teleporadę u lekarza pacjent uzyska:

 • zalecenia
 • e-zwolnienia
 • e-skierowania
 • zlecenia na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał).

Termin realizowania teleporady:

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie co jest weryfikowane poprzez następujące działania:

Poradnia podejmie co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut zanim zrezygnuje z kontaktu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.