Czym będzie sieć szpitali?

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają na celu usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne oraz poprawę dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Rozwiązania mają zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

 •  

  świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,

 •  

  świadczenia wysokospecjalistyczne,

 •  

  świadczenia z zakresu programów lekowych,

 •  

  świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,

 •  

  świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,

 •  

  świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.