Podczas WBCD (ang. World Blood Cancer Day) ludzie z całego świata wyrażają swoją solidarność z osobami chorymi na nowotwory krwi. Obchody tego święta zostały zapoczątkowane w 2014 roku, jako dzień budowania świadomości na temat walki z nowotworami krwi. Co roku 28 maja ludzie z całego świata wspólnie starają się zwrócić uwagę na ten problem oraz okazać swoje wsparcie.

Diagnoza: nowotwór krwi.

Co 35 sekund ktoś na świecie słyszy okrutną diagnozę: nowotwór krwi. Wielu chorych to dzieci i młodzież.

Czym są nowotwory krwi?

Nowotwór krwi to różne defekty komórek krwi, które zatrzymują prawidłowe procesy ich dojrzewania i śmierci. To właśnie te dysfunkcyjne komórki nazywane są komórkami nowotworowymi. Wkraczają do krwiobiegu i mnożą się niekontrolowanie, wypierając tym samym zdrowe komórki. w takiej sytuacji krew nie może już spełniać swoich zadań, takich jak transport tlenu i obrona przed zarazkami, co oznacza, że pacjent czuje się źle.
Nowotwory krwi, to różnego rodzaje nowotwory atakujące krew oraz układ krwiotwórczy. Wśród tych chorób można wymienić m.in. ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) lub przewlekłe białaczki limfatyczne (CLL).

Jest jednak nadzieja!

Pacjenci cierpiący na nowotwory krwi mogą być leczeni poprzez przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od zdrowego, pasującego Dawcy. Przeszczepienie pozwala na regenerację szpiku pacjenta, co skutkuje produkcją zdrowych komórek krwi. Dla wielu chorych przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych jest jedyną szansą na przeżycie.

Następny wpis