32 752 25 22  /  32 752 24 64

Jak widzą świat osoby autystyczne?

 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Osoby chore często spotykają się z nietolerancją a nawet strachem, wynikającym z niezrozumienia. Dlatego właśnie dziś postaramy się zobaczyć świat oczami osoby autystycznej.

 

Autyzm to rozwojowe i funkcjonalne zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jego przyczyny nie są jeszcze w pełni poznane, choć za najważniejsze czynniki uważa się zaburzenia genetyczne i rozwojowe, infekcje, a także nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu.

Osoby autystyczne mają problem z rozwijaniem umiejętności społecznych, przez co nie potrafią się właściwie komunikować, nawiązywać relacji interpersonalnych, wyrażać i odczytywać emocji. Rodziców powinny zaniepokoić następujące zachowania dzieci:

 • Niechęć do przebywania i zabawy w grupie
 • Brak reakcji na obecność i zachowania bliskich, brak płaczu gdy bliscy oddalają się
 • Gwałtowne reakcje na zaburzenie rutyny; zamiłowanie do porządku
 • Niechęć do kontaktu fizycznego
 • Ubogi język ciała, mimika, gestykulacja, brak kontaktu wzrokowego
 • Trudności w zrozumieniu uczuć innych osób, brak empatii
 • Bardzo praktyczne podejście do języka: problemy ze zrozumieniem sarkazmu, ironii, dwuznaczności
 • Zwiększona wrażliwość na bodźce, reagowanie strachem lub agresją na silniejsze bodźce (np. zakrywanie uszu, wykonywanie powtarzalnych, uspokajających ruchów); jednocześnie brak reakcji na inne bodźce (pozorna głuchota, podwyższony próg wrażliwości na ból)
 • Zbyt mała lub zbyt duża aktywność fizyczna
 • Wybuchy złości, paniki
 • Silne przywiązanie do przedmiotów
 • Powtarzalne czynności (np. układanie i rozkładanie klocków i wielokrotne powtarzanie tej czynności)
 • Nietypowy sposób zabawy: rzadko odgrywanie ról, raczej układanie zabawek zgodnie z jakimś kodem (kolor, rozmiar) zamiast używanie ich zgodnie z przeznaczeniem
 • Wąskie, intensywne aż do obsesji zainteresowania
 • Opóźnienia rozwoju, niesprawność intelektualna
 • Umiejętności sawantyczne (wybitne zdolności w wąskiej dziedzinie)
 • Zaburzenia mowy, w tym echolalia (powtarzanie słów, fraz)
 • Współwystępowanie zaburzeń takich jak ADHD, padaczka, zespoły lękowe, alergie pokarmowe

 

Fundacja Synapsis opiekująca się osobami autystycznymi i ich rodzinami, stworzyła cykl filmów w ramach kampanii społecznej „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”. Możesz je obejrzeć tutaj:

 

TYPOWE ZACHOWANIA AUTYSTYKÓW

 

ODBIÓR DOZNAŃ ZMYSŁOWYCH

 

 

W naszym Centrum skorzystasz z pomocy lekarzy różnych specjalizacji, m.in.:

 • Alergolog
 • Analiza Socjologiczna
 • Chirurg Ogólny
 • Chirurg Urazowy - Ortopeda
 • Dermatolog
 • Diabetolog
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Geriatra
 • Internista
 • Kardiolog
 • Laryngolog
 • Nefrolog
 • Neurolog
 • Pediatra
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Proktolog
 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psycholog - dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuta - dla dorosłych i dzieci
 • Psychoterapeuta - terapia uzależnień
 • Urolog

Czy w przychodni CPZ można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?

Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki Podstawowej Opieki  Zdrowotnej (POZ), a następnie złożyć je w dowolnej przychodni CM UNIMED. Wzory deklaracji można otrzymać w każdej placówce CM UNIMED lub pobrać ON-LINE.

POBIERZ DEKLARACJĘ

WASZE OPINIE

W rejestracji naszej placówki masz możliwość udzielenia pisemnej opinii na nasz temat.

 

REJESTRACJA

tel. 32 752 25 22
tel. 32 752 24 64

rejestracja@cpz-med.com.pl

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 20:00