32 752 25 22  /  32 752 24 64

Gdy eWUŚ wyświetla nas "na czerwono"

 
 

 

Czy zdarzyło Ci się, że pani za okienkiem w rejestracji przychodni poinformowała, że eWUŚ wyświetla Cię "na czerwono"?

 

Bywa, że system eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mimo, że pacjent posiada prawo do świadczeń zdrowotnych.

Nasze rejestratorki medyczne zawsze uspokajają i tłumaczą, co należy zrobić, jeśli jesteśmy pewni, że mamy ważne ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zgodnie z założeniami NFZ przedstawiamy schemat postępowania.

 

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w rejestracji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np. dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym - do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.

 

Jeżeli system nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo:

 

Krok 1. Złóż pisemne oświadczenie (oświadczenie jest dostępne w rejestracji każdej przychodni realizującej świadczenia w ramach NFZ).

 

Jeżeli przy twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony. To wystarczy, aby przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia.

 

 

Krok 2. Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenieMożesz również przedstawić w rejestracji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Krok 3. Wyjaśnij swoją sytuację

 

Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za ciebie składkę zdrowotną, oraz że Twoja rodzina (żona i dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia. Wyjaśnij swoją sytuację w swoim oddziale wojewódzkim NFZ.

 

Dane kontaktowe Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

tel. 32 735 16 00

 

 

WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.

 

Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

 

 

 

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/co-zrobic-gdy-ewus-wyswietli-nas-na-czerwono/

W naszym Centrum skorzystasz z pomocy lekarzy różnych specjalizacji, m.in.:

 • Alergolog
 • Analiza Socjologiczna
 • Chirurg Ogólny
 • Chirurg Urazowy - Ortopeda
 • Dermatolog
 • Diabetolog
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Geriatra
 • Internista
 • Kardiolog
 • Laryngolog
 • Nefrolog
 • Neurolog
 • Pediatra
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Proktolog
 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psycholog - dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuta - dla dorosłych i dzieci
 • Psychoterapeuta - terapia uzależnień
 • Urolog

Czy w przychodni CPZ można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?

Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki Podstawowej Opieki  Zdrowotnej (POZ), a następnie złożyć je w dowolnej przychodni CM UNIMED. Wzory deklaracji można otrzymać w każdej placówce CM UNIMED lub pobrać ON-LINE.

POBIERZ DEKLARACJĘ

WASZE OPINIE

W rejestracji naszej placówki masz możliwość udzielenia pisemnej opinii na nasz temat.

 

REJESTRACJA

tel. 32 752 25 22
tel. 32 752 24 64

rejestracja@cpz-med.com.pl

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 20:00