32 752 25 22  /  32 752 24 64

GMO- jeść czy nie jeść?

 

W sobotę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciwko GMO. Przy tej okazji przyjrzyjmy się tematyce GMO i przedstawimy argumenty za i przeciwko produkcji i spożywaniu żywności modyfikowanej genetycznie.

 

Co to jest GMO?

GMO to skrót od gentetically modified organism, czyli genetycznie modyfikowany organizm. Choć tym terminem najczęściej określamy żywność, jest on szerszy: obejmuje wszystkie organizmy żywe, w których intencjonalnie dokonano zmian w kodzie genetycznym. Zastosowanie inżynierii genetycznej ma w tym przypadku na celu zmianę dotychczasowych lub pojawienie się nowych cech danego organizmu. Obecnie potrafimy genetycznie modyfikować organizmy na trzy sposoby: zmieniając sposób działania ich genów, duplikując elementy jego kodu genetycznego lub wszczepiając mu sekwencje pochodzące od innych organizmów. Procedurę tę wykonujemy na bakteriach, grzybach, roślinach oraz zwierzętach.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie są przedmiotem zainteresowania naukowców. Dzięki nim poznajemy mechanizmy rozwoju pewnych chorób i mutacji, korzystamy w nowych form leczenia. Jednakże głównym celem powstawania GMO jest uzyskanie żywności przejawiającej określone cechy (szybszy wzrost, większa masa, niepowodowanie alergii).

 

Za i przeciw

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy GMO, dysponują własnymi badaniami udowadniającymi ich poglądy. Jako że kwestia bezpieczeństwa GMO dla człowieka i środowiska jest nadal sporna, warto uświadomić sobie plusy i minusy wytwarzania i spożywania jedzenia mającego w składzie organizmy modyfikowane genetycznie- by świadomie podejmować decyzje konsumenckie.

 

Zalety

Wady

Możliwość uprawy w niesprzyjających warunkach (np. tereny suche, mało żyzne)

Brak danych dot. wpływu długotrwałego stosowania GMO na ludzi i środowisko

Dłuższy okres trwałości niż w przypadku tradycyjnej żywności

Możliwość rozwinięcia się u konsumentów alergii pokarmowych, odporności na leki, wystąpienia chorób

Większa odporność na czynniki zewnętrzne (np. niedogodności transportu)

Najczęściej mniejsza wartość odżywcza niż w przypadku tradycyjnej żywności

Większa efektywność (szybszy wzrost, większa wartość odżywcza, większy rozmiar)

Nieznany potencjalny wpływ na ekosystemy

Niższe koszty produkcji (np. brak konieczności stosowania pestycydów w przypadku zbóż uodpornionych na patogeny)

Zmniejszenie bioróżnorodności

Możliwość ulepszenia smaku, zapachu, wyglądu

Możliwość powstania tzw. superchwastów w wyniku przekazywania innym roślinom odporności nabytej drogą inżynierii genetycznej

Poddawanie żywności z GMO znacznie bardziej szczegółowym testom i badaniom, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnej żywności

 

Możliwość wprowadzenia dodatkowych, pożądanych cech (np. uodpornienie konsumenta na jakąś bakterię) i usunięcia niepożądanych (np. zniwelowanie działania alergizującego)

 

Mniejszy koszt produkcji i zakupu

 

 

W naszym Centrum skorzystasz z pomocy lekarzy różnych specjalizacji, m.in.:

 • Alergolog
 • Analiza Socjologiczna
 • Chirurg Ogólny
 • Chirurg Urazowy - Ortopeda
 • Dermatolog
 • Diabetolog
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Geriatra
 • Internista
 • Kardiolog
 • Laryngolog
 • Nefrolog
 • Neurolog
 • Pediatra
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Proktolog
 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psycholog - dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuta - dla dorosłych i dzieci
 • Psychoterapeuta - terapia uzależnień
 • Urolog

Czy w przychodni CPZ można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?

Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki Podstawowej Opieki  Zdrowotnej (POZ), a następnie złożyć je w dowolnej przychodni CM UNIMED. Wzory deklaracji można otrzymać w każdej placówce CM UNIMED lub pobrać ON-LINE.

POBIERZ DEKLARACJĘ

WASZE OPINIE

W rejestracji naszej placówki masz możliwość udzielenia pisemnej opinii na nasz temat.

 

REJESTRACJA

tel. 32 752 25 22
tel. 32 752 24 64

rejestracja@cpz-med.com.pl

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 20:00