Medycyna pracy w Centrum Promocji Zdrowia.
Wykaz wykonywanych badań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki:
☄ Badanie wstępne
☄ Badania okresowe
☄ Badania kontrolne
☄ Badania kierowców, w tym egzaminy do świadectwa kwalifikacyjnego
☄ Badania profilaktyczne dla kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych
☄ Badania profilaktyczne dla kandydatów i studentów szkół wyższych i doktoranckich
☄ Badanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące
☄ Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających takie pozwolenie
☄ Udział lekarza w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
☄ Wizyta lekarska lub pielęgniarska w zakładzie pracy
☄ Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka badań)
Inne zaświadczenia lekarskie, np. kursy
☄ Dobór okularów do pracy przy komputerze i wystawienie zaświadczenia o konieczności ich stosowania.
Dysponujemy zapleczem diagnostycznym i w ramach wyżej wymienionych badań wykonujemy konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku.