Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa (POD) jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Opieką objęty jest pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznego i intensywnego nadzoru pielęgniarskiego w warunkach domowych. Świadczenie to jest realizowane we współpracy z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Aby zostać podopiecznym POD należy uzyskać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

Informacja i rejestracja:

Koordynator ds. realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych POD

mgr Małgorzata Banyś

Skip to content